אמנות ההגשמה

מה עומד בין הרצון שלנו לבין הגשמתו? במסגרת עבודתי כמאמנת  הבחנתי שמעטים האנשים שפועלים להגשמת רצונות וחלומות. בעקבות כך, ולמשך שנים,  בחנתי מה מונע מאיתנו לעבור מרצון לעשייה. הרצאה זו מציגה כמה סוגי מחסומים ומכשולים פנימיים, ומציעה דרך להתגבר עליהם לקראת הגשמת מטרות משמעותיות.

אמנות ההגשמה

79.00