קנאה, נקמנות, אשמה

האם אכן הדשא של השכן ירוק יותר? כולנו מרגישים לעתים קרובות קנאה ורצון לנקום, אך לעתים נדירות נודה בזה. בהרצאה זו, אנו נבין מה מטרת רגשות אלו, ומה אנחנו יכולים לעשות, הן כמרגישים והן כמושא לרגשות אלה.

קנאה, נקמנות, אשמה

79.00